ב. קריאה סוציו־היסטורית של הספרות הרבנית

להחיות את המשפט העברי ולהחילו במערכת החוקים של המדינה היהודית , לפיכך יש להציג את המשפט העברי כדבר שאינו תלר זמן ומקום ואפשר להחיל אותו גם במדינה 5 מודרנית . חוקרים אחרים בעת האחרונה מדגישים בעבודותיהם את חשיבות הפן ההיסטורי והתרבותי בניתוח ההלכה היהודית . הדבר בולט בנוגע למעמד האישה בהלכה היהודית . דוגמה לכך היא מחקרו של אלימלך וסטרייך , תמורות במעמד האישה במשפט העברי — מסע בין מסורות ( וסטרייך תשס " ב , ( המנתח נושאים משפטיים מתוך הרקע ההיסטורי והחברתי שבהם התפתחו . מן המחקר עולה כי "קיימת קשת רחבה ומגוונת של גישות 6 חרמים הקשורים באופן הדוק למקום ולזמן . " ב . קריאה סוציו היסטורית של הספרות הרבנית 7 יעקב כ"ץ מבחין בין גישתו של החוקר ובין ההבנה העצמית של בעלי ההלכה . לפי ההבנה העצמית של בעלי ההלכה , ההלכה היא דוגמטית , כלומר מערכת סגורה של מושגים והיגיון . ההלכה היא פירוש של מסורות קדומות והחלתן במציאות בדרך של דימוי מילתא למילתא . התהליכים ההיסטוריים והחברתיים משמשים אתגר לבעלי ההלכה , אבל אינם משפיעים על מהותה הפנימית של ההלכה , שהיא קבועה ונצחית . כ"ץ מציע במחקריו שיטה סוציו היסט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן