פרק רביעי מתודת המחקר

פרקרביעי מתודת המחקר בפרק זה אציג את שיטות המחקר העוסקות בספרות הרבנית בכלל ובספרות השו"ת בפרט , שהיו עבורי מקור השראה ומאגר של כלי עבודה ושנעזרתי בהן במחקר זה . בנוסף לשיטות אלו השתמשתי בדרכי עבורה חדשות המבוססות על תאוריות ביקורתיות בחקר התרבות , מתודות שטרם באו לידי ביטוי בחקר ספרות השו"ת .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן