ג. המחקר על משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף

ג . המחקר על משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף העניין המחקרי בפסיקתו של הרב עובריה יוסף נסב בעיקר על גישתו לפסיקה הספרדית ומעמדו של ר' יוסף קארו . מחקרים אחדים עסקו בגישתו של הרב יוסף במסגרת מחקר רחב יותר . כך למשל הרב רצון ערוסי , שבעבודת הדוקטור שלו , " התנגשות הדינים בפסיקת ההלכה הבינעדתית בישראל , " הציג את הרב עובדיה יוסף כמי שמבקש לשמר את הפסיקה על פי ר' יוסף קארו לכל הפחות עבור עדות המזרח . זאת אף ששאיפתו האוטופית היא אחדות ישראל , שבה ינהגו הכול על פי פסקי ר' יוסף קארו ( ערוסי תשמ"ז . ( אלימלך וסטרייך עסק בגישתם של הרב הרצוג והרב עוזיאל בתקנות "חרם ירושלים" משנת תש"י ( וסטרייך . ( 1998 בתקנות אלו ביקשו הרב הרצוג והרב עוזיאל , מתוך רצון לאחד את הפסיקה לכל העדות בישראל , להכפיף גם את בני עדות המזרח להלכה המקובלת בין האשכנזים שאין לשאת אישה שנייה , אין לגרש את האישה בעל כורחה , ואין ליבם אלא לחלוץ . בניגוד לגישה זו מביא וסטרייך את עמדתו העקרונית של הרב עובדיה יוסף , היוצא נגד חרם ירושלים , שאוסר את היבום ומחיל את חרם דרבנו גרשום על כלל העדות . הרב יוסף סבור שהשיקול של אחדות העם אינ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן