א. תולדות חייו

א . תולדות חייו בסיפור חייו של הרב יוסף באים לידי ביטוי אישיותו המורכבת והאירועים שהשפיעו על מהלך חייו והלך מחשבתו . כיוון שכך , מוקד העניין אינו "ביוגרפיה אובייקטיבית" ( אם זו כלל אפשרית , ( אלא מה שאפשר לכנות "ביוגרפיה נרטיבית , " שבה הדגש העיקרי הוא בסיפור שמספר האדם על עצמו ובמה שמספרות הדמויות הקרובות לו . משום כך המקורות העיקריים לפרק זה הם כתביו של הרב עובדיה יוסף עצמו , ובעיקר כתביו ההלכתיים , שבהם הוא חושף הרבה פרטים מתולדות חייו . תפקידו של המחקר בהקשר זה הוא לגלות פרטים אלו ולפרש את המשמעויות הצפונות בהם , בדרך 1 להבנת אישיותו של הרב יוסף והאירועים החשובים שהשפיעו על חייו . עוד מקורות העומדים בתשתית פרק זה הם הביוגרפיה שכתב בנימין לאו ( לאו , 2005 חלק ראשון . ( וכן מאמרו של קימי קפלן ( תשס"ו . ( מקור חשוב הוא ספרה של מרגלית קציר ( קציר תשנ"ז ) המתאר את קורות חייה של הרבנית מרגלית יוסף . בסוף הספר נדפסו הספרים לזכרה ויש גם בהם פרטים ביוגרפיים חשובים של הרב יוסף . הספר כתוב ברטוריקה המקובלת בעולם החרדי אשר מתארת את חייהם של גדולי ישראל באור חיובי בלבד , ולכן יש להתייחס לדברים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן