ג. הרב עובדיה יוסף וה"אוריינטליזם"

ג . הרב עוגדיהי וסף וה"אוריינטליזם" אני מבקש לבחון את הפרויקט הפן ספרדי של הרב עובדיה יוסף לפי תאוריות ביקורתיות שעסקו בשיח האוריינטליסטי , שאחת מתכונותיו היא הראייה הגלובלית של המזרח כיחידה תרבותית אחת העומדת בניגוד לתרבות האירופית . אור"גטליזם אדוארד סעיד טוען בספרו אוריינטליזם כי המדע העוסק במזרח , מדע הנקרא אוריינטליזם ( או מזרחנות — בישראל ) הוא שיח מדעי ופוליטי שיצר את "האוריינט" כתופעה תרבותית '" . אוריינטליזם' הוא סגנון מחשבה המבוסס על הבחנה אונטולוגיה ואפיסטמולוגית בין 'האוריינט' ובין ( רוב הזמן ) 'האוקסידנט " . "' בעקבות פוקו , שהדגיש את הקשר שבין ידע לכוח , טוען סעיד כי תפקידו העיקרי של האוריינטליזם הוא להכיר ולהבין את האוריינט כדי לשלוט בו . משום כך מתקיים קשר הדוק בין המדע העוסק בהבנת האוריינט ובין הקולוניאליזם האירופי . האוריינט משמש עבור המערב תמונת ראי שבעזרתה אפשר להגדיר את "המערב" כהיפוכו של "המזרח" וכנעלה ממנו . זהו צורך של המערב שמבקש להבנות את זהותו על ידי הניגוד שבינו ובין "האחר . " אחד המאפיינים של האוריינטליזם הוא ההכללה של כל הלא אירופים כישות תרבותית אחת " . ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן