א. "להחזיר עטרה ליושנה"

א . "להחזיר עטרה ליושנה" הפרויקט "להחזיר עטרה ליושנה" הוא מפתח מרכזי בהבנת פסיקתו ההלכתית ומנהיגותו הפוליטית של הרב יוסף . לדעתו של צבי זוהר , משמעותו של פרויקט זה במישור החברתי והפוליטי , וכסיסמתה של תנועת ש"ס , היא שיקומם החברתי והדתי של בני עדות המזרח בישראל וחזרתם לאורח חיים אותנטי מבחינה תרבותית ודתית . זוהי ראקציה לתהליך שהתרחש במדינת ישראל , שבו נפגעו קהילות אלו של יוצאי ארצות האסלאם מבחינה חברתית ודתית על ידי ההגמוניה הישראלית , האשכנזית 1 והחילונית . בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף משמעות הביטוי "להחזיר עטרה ליושנה" היא אימוץ פסיקתו של ר' יוסף קארו כפסיקה המחייבת באופן בלעדי בארץ ישראל . בלשונו של הרב עובדיה "על משמרתי אעמודה להחזיר עטרה ליושנה להורות כדעת מרן שקבלנו הוראותיו" ( יביע אומר , ו , או"ח מג . ( לדעתו של בנימין לאו הרחיב הרב יוסף יותר מכל פוסק אחר בן זמננו את טענת "מרא דאתרא" ביחס לר' יוסף קארו ויצר 2 בפסקיו מחויבות עליונה לעמדותיו ההלכתיות . מתוך תשובה בעניין נוסח התפילה מראה זוהר כי שאיפתו של הרב יוסף לאחד את מנהגי העדות ולהכפיפם לדעתו של השולחן ערוך נובעת ממניעים אסכט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן