פרק שני "להחזיר עטרה ליושנה" המגמה הספרדית בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף

פרק שני " להחזיר עטרה ליושנה" המגמה הספרדית בפסיקתו של הרב עובדיה יוסף האותנטי והראוי עבור יושבי הארץ : 'דעת רבותינו שבארץ ישראל הרמב"ם ומרן דמרי דאתרא נינהר . נמצא , שככל שאנו כבר כיום נאמץ את הדפוס היהודי הארץ ישראלי האותנטי , וככל שנשכנע יותר ויותר יהודים לוותר על זהותם הגלותית העדתית ולממש בצוותא את תורתה והלכותיה המקוריות של ארץ ישראל — כך נתקרב יותר ויותר כבר עתה לאחדות ישראל שאותה ניבא יחזקאל . 'להחזיר עטרה ליושנה' הינו , אפוא , הטרמה של מאפיין מרכזי של אחרית הימים . 3 הרב יוסף אינו פלורליסט והוא נוקט את שיטת "כור ההיתוך" המבקשת לאמץ דגם אחיד לקיום היהודי בא ^ ישראל . כמו כן מציב הרב יוסף עמדה אנטי גלותית ואנטי קולוניאליסטית , המבקשת לנקות את הקיום היהודי מהשפעות הגלות ומנהגי העדות השונות המאפיינים את המצב הגלותי . הגישה הנכונה , לדעתו של הרב יוסף , היא הגישה הארץ ישראלית כפי שבאה לידי ביטוי בפסיקתו ההלכתית של ר' יוסף  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן