א. "דור החופש והדרור"

א . "דור החופש והדרור" בכתביו של הרב יוסף ניכרת מודעות רבה לתמורות הזמן ולייחודה של התקופה בה 1 הוא חי . דור זה הוא , בלשונו של הרב יוסף , "דור החופש והדרור . " ביטוי רב משמעות זה המאפיין לדעתו את התקופה מופיע כמוטיב מוביל בפסיקות רבות . בכל 2 המקרים , להוציא אחד , הוא מופיע במובן שלילי . כמה דוגמאות לשימושו של הרב * מראי המקום מובאים כאן בקיצור . מראי המקום המלאים מובאים בביבליוגרפיה שבסוף הספר . 1 יש להניח שהרב יוסף שאל את מטבע הלשון "דור החופש והדרור" מכמה מחכמי מצרים שעושים שימוש רב בביטוי לתיאור תקופתם — ראשית המאה העשרים . כך כותב הרב רפאל אהרון בן שמעון , רבה של קאהיר : "ומה בידינו לעשות בדור הרע הזה של החופש והדרור " ! ( ומצור דב"ש , ד , דף קה , ע"א ; ראו גם נהר מצרים , רף ק , ע"ב . < גם הרב אליהו חזן , רבה של אלכסנדריה , נוקט לשון דומה : "מה נענה ומה נאמר אנו בדורותינו ובארצות החופש והדרור כארץ הלזה אשר צרפתים משלו בה" ( תעלומות לב , ג , דף מה , ע"א . ( מושג החופש משויך כאן לתרבות אירופה , שהביאה עמה למצרים את מושגי החירות של המהפכה הצרפתית . על עמדותיהם של החכמים במצרים ביחס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן