פרק ראשון תמורות הזמן המעבר מעולם מסורתי למודרניות