הקדמה

הקדמה העידן המודרני הביא תמורות של ממש באורח החיים של החברה היהודית ובהתנהגותם של פרטים בתוכה . המציאות החברתית המשתנה מחייבת את פוסקי ההלכה להתמודד עמה . בפסיקה ההלכתית שבעידן זה אפשר למצוא מודלים שונים של התייחסות למציאות ואסטרטגיות פעולה מגוונות . הרב עובדיה יוסף — אחד החשובים שבפוסקי ההלכה במחצית השנייה של המאה העשרים — מביא לידי ביטוי דגם מורכב ומעניין של התמודדות רבנית עם המודרנה . הרב יוסף מבטא בכתביו מודעות רבה לשינויים המהותיים שחלו בחברה היהודית בתקופה המודרנית ומבקש להתמודד עמם באמצעות מכלול של פסקי הלכה . רבים הם תחומי החיים שבהם חלו תמורות , והשינה העובר על החברה היהודית משמעותי ומקיף נושאים שונים . במחקר זה אדון בתחומים אחדים שבאים לידי ביטוי בפסיקה ההלכתית של הרב עובדיה יוסף . אנסה להתחקות על גישתו לתמורות הזמן ולהשפעותיהן על החברה באמצעות עיון בכתביו ההלכתיים ומתוך השוואה בק פסיקותיו לפסיקותיהם של חכמים אחרים בני דורו המתמודדים עם אותם אתגרים . אעשה שימוש גם בכלי המחקר של מדעי החברה , בעיקר סוציולוגיה ואנתרופולוגיה , וכן בתוכנות הלקוחות ממתודות בחקר הספרות וביקורת התרבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן