משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות חקר ההלכה וביקורת תרבות

אריאל פיקאר פרשנות ותרבות ה 1 צאת א 1 ניבר 0 יטת בר-אילן 0 דרת פרשנות ותרבות קרל יא 90 ר 0 מהעצמיות אל ההוויה רוני מירון , תעיס"ו ה"ההיהפעם צילום בעקבות ולטר בנימין אריאלה אחלא rown , " מגילת סתרים הזונו המשיחי הסודי ^ י 1 ל ר' נחמן מברכילב צבי מרק , תש " 0 ו המאה של המונאדות המכיפ'זיקה של ל"בניץ והמודרניות ^ ל המאה העברים רחלאלבק-גדרון , ת ^ ס " ז  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן