התמודדות חטיבת־הביניים עם הטרוגניות התלמידים: שינוי, שותפות וזהות מקצועית ברכה אלפרט

התמודדות חטיבת הביניים עם הטרוגניות התלמידים : שינוי , שותפות וזהות מקצועית ברכה אלפרט חטיבת הביניים "אורנים" ידועה באיזור המרכז כבית ספר שפתח את שעריו לפני סוכני שינוי , המסייעים לו לפעול לקראת יעדים חינוכיים שהתבררו והוצגו בשנים האחרונות כיעדים רצויים למערכת החינוך בארץ . יעדים אלה מוצגים חדשות לבקרים בהצהרות של אנשי ציבור ופוליטיקאים , וכן במסמכים רשמיים של משרד החינוך ( חוזר מנכ"ל , מרס ( 1994 ובמספר לא מבוטל של טקסטים בעיתונות , בספרות מקצועית ובכתבי עת העוסקים בחינוך ( ראה , למשל , ריץ ובן ארי , . ( 1994 בראש היעדים עומדת הקריאה לפיתוח כלים ודרכים להוראה של קבוצות תלמידים הטרוגניות , תוך מתן ביטוי לעקרונות של צדק ושוויון חברתי . כמו כן מושמעת הקריאה להכיר בעובדה שכל קבוצה חברתית הינה הטרוגנית במידה זאת או אחרת ומורכבת מבודדים , שלכל אחד מהם צרכים רגשיים , קוגניטיביים , חברתיים ואחרים שונים ומיוחדים . עם זאת נטוש בארץ ויכוח על הצעדים הארגוניים שיש לנקוט במערכת החינוך כדי לתת ביטוי ליכולות של אוכלוסיות תלמידים שונות . פתיחת אזורי רישום ומתן אפשרות להורים לבחור את המסגרת החינוכית בה...  אל הספר
רמות