במקום מבוא: לאומיות, מודרניות ומעמד בחינוך בישראל יצחק לשתי

במקום מבוא : לאומיות , מודרניות ומעמד בחינוך בישראל יצחק לשתי קביעת מדיניות חינוך , כקביעת כל מדיניות אחרת , הינה עניין להכרעה פוליטית . בתוקף היותה עניין הנתון להכרעה פוליטית , היא משקפת אידיאולוגיה , בעיקר זו השלטת בחוגי הממשל ובקבוצות הפוליטיות האחרות התומכות בו . בחינת הצלחתה של מדיניות חינוך הינה עניין מורכב ורחוק מלהיות חד משמעי . המבקש לעמוד על משמעויותיה של מדיניות חינוך רצוי שיתייחס לשני מישורי ניתוח לפחות . אחד מהם הוא מישור המשמעויות החברתיות והתרבותיות של האידיאולוגיה המנחה את מדיניות החינוך המוצהרת . ניתוח מעין זה מאפשר לעמוד על מרכיבים אידיאולוגיים - גלויים או סמויים - שפירושם , למשל , העדפה של קבוצה מבין הקבוצות החברתיות , אולי באופן הסותר את המדיניות המוצהרת או דברי רקע חברתיים פוליטיים לזירה שההתמודדות על כיוונם החברתי של בתי ספר בישראל נערכת בה . תודתי נתונה לענת רימון , שסייעה רבות בליבון אחדות מן השאלות העולות בחיבור זה ובאיסוף החומר ההיסטורי להערות . אפילו את הלגיטימיות של המדיניות המוצהרת עצמה . במישור האחר יש לבחון את יחסי הכוחות החברתיים והאחרים במצב חברתי היסטו...  אל הספר
רמות