א. מושגי תכנית לימודים

א . מושגי תכנית לימודים תחום תכנית הלימודים נוטה למות . אין הוא מסוגל , בשיטותיו ובעקרונותיו הנוכחיים , להמשיך בעבודתו ולתרום תרומה של ממש לקידום החינוך . דרושים עקרונות חדשים ... השקפה חדשה ... על בעיותיו ... [ ו ] שיטות חדשות , הולמות ... לבעיות . ( Languag e for Curriculum , 1970 / 1 978 a , p . 287 Joseph Schwab , The Practical : A ) כיום תחום תכנית הלימודים כבר לא נוטה למות . בעשורים שחלפו מאז נכתבו דבריו אלה של שוואב הופיע בתחום אגף שלם וחדש לגמרי , תאוריית תכנית לימודים . באגף זה של התחום המחלוקות בנוגע לטבעה ולתכליתה של תכנית הלימודים הן פנימיות , כמו מחלוקות הנוגעות להתייחסותה של תכנית הלימודים לסוגיות של מעמד , גזע , מגדר , תהליך , אידאולוגיה , אינדיבידואליזם , העצמי , הרמנויטיקה , אקולוגיה , תאולוגיה , קוגניציה וכל ה"איזמים" הנוכחים בעידן ה"פוסטי" שלנו , אם להציע רק רשימה חלקית . אמנם דבריו של שוואב לא היו הגורם להופעתן של מחלוקות אלה , אך אין ספק שהן עיצבו את צורתן ואת חיותן . לסיום , ברצוני להציג בפרק זה כמה מושגים קוריקולריים המבוססים על ההשקפה , על העקרונות , על הבעיות ו...  אל הספר
ספרית פועלים