פרק ז בנייה של מטריצה קוריקולרית

פרק ז בנייה של מטריצה קוריקולרית לעורר אחרים המתעניינים במשימה זו ואף יוכלו לסייע בידם . אחד הכלים המעשיים הנחוצים ביותר להתפתחות כזו היא רציונל חדש שיחליף את הרציונל של רלף טיילר מלפני חצי מאה כמעט . ייתכן שארבעת n - R עושר , הישנות , יחסים וקפדנות - יוכלו לעזור לנו לנוע בכיוון זה . בחרתי לקרוא לפרק "בנייה של מטריצה קוריקולרית" כדי להדגיש את טבעה הקונסטרוקטיבי והא לינארי של תכנית לימודים פוסט מודרנית . פיאז'ה , פריגוז'ין , דיואי וברונר הם מקור הרעיונות על בנייה - כולם חוץ מפיאז'ה ( אך גם הוא , באופן חלקי ) מעדיפים בנייה א דטרמיניסטית ופתוחת קצה . לפיכך , על תכנית לימודים קונסטרוקטיבית להגיח דרך פעולה ואינטראקציה של המשתתפים ; אין היא קבועה מראש ( אלא במונחים רחבים וכלליים . ( למטריצה , כמובן , אין התחלה ואין סוף ; אין לה גבולות אך יש לה נקודות הצטלבות או מוקדים . כך , גם תכנית לימודים המודגמת על מטריצה היא א לינארית וא סדרתית , אלא מוקפת במוקדים מצטלבים וברשתות משמעות מקושרות . ככל שתכנית הלימודים עשירה יותר , כן רבות נקודות ההצטלבות , נבנים קישורים רבים יותר והמשמעות עמוקה יותר . מ...  אל הספר
ספרית פועלים