ד. מחשבת תהליך לאחר דיואי ווייטהד

ד . מחשבת תהליך לאחר דיואי ווייטהד גם בשימוש רגיל וגם בשימוש פילוסופי , , Dasein ההוויה האנושית , מוגדר ... כאותו דבר חי שהוויית ! נקבעת במהותה על ידי פוטנציאל שלו לשיח . < Heidegger , fiemg and Time , 1926 / 1962 , p . 47 ) כדי לטעון , כמוני , כי במסגרת מחשבה פוסט מודרנית אפשר ואף רצוי לקשר את דיואי ואת ווייטהד להרמנויטיקה , מן ההכרח לקשר קודם לכן בין דיואי לווייטהד ( דרך תהליך , ( ואז לקשר בין תהליך והרמנויטיקה בת זמננו ( דרך "ביצוע קישורים . ( " הצגתי את השקפתו של דיואי על טרנספורמציית ההתנסות ואת השקפתו של ווייטהד על מציאות כקישור נמשך של יחסים כהיבטים משלימים של תהליך . בעודי רואה בקישור בין דיואי לווייטהד נקודה מהותית בפיתוח אפיסטמולוגיה חדשה שבסיסה בהתנסות ובפיתוח מתודולוגיה קוריקולרית - הנעה אל מעבר לסטזיס של ה"צפייה" - אין בכוונתי למזער את ההבדלים בין השניים או את הקושי האינהרנטי להשוואה בין ווייטהד לבין מחשבה פוסט מודרנית . תהליך - בפרט תהליך מארגן עצמו - הוא לדעתי הרכיב המהותי של פדגוגיה פוסט מודרנית , טרנספורמטיבית . מושג ההתנסויות הלא בשלות , הבנויות שלא כהלכה , שעוברות טר...  אל הספר
ספרית פועלים