ג. אלפרד נורת' ווייטהד ומושג התהליך

ג . אלפרד נורת' ווייטהד ומושג התהליך אל תלמדו יותר מדיי מקצועות .., אבל למדו עד הסוף את אותם מקצועות שאתם מלמדים ... הציגו לשם חינוכו של הילד כמה רעיונות עיקריים , מועטים וחשובים , והניחו להם להיזרק בכל שילוב אפשרי . ( Whitehead , The Aimsof Education , 1929 / 1 967 a , p . 2 ) איך ישות ממשית נהיית , זה מה שמרכיב את מה שישות ממשית זו היא ; כך ששני תיאורים אלה של ישות ממשית אינם עצמאיים . "הוויה" מורכבת ט"התהוות . " זה "עקרון התהליך" , ( Reality : An Essay in Cosmology , 1929 / 1978 , p . 23 whitehead , / Voces . ? and ) בדרך כלל כשמעצבי תכניות לימודים קוראים את ווייטהד , הציטוט הראשון הוא שמושך את תשומת לבם . מעטים מעזים ללכת אל מעבר '? The Aims mX , of Education ומעטים עוד יותר , Process and Reality 7 אולם ללא התעוזה הדרושה , אובד כוחה האינהרנטי של ביקורת תכנית הלימודים של ווייטהד - הציטוט הראשון ודומיו אמנם מסקרנים , אך טריביאליים . ווייטהד היה כל דבר מלבד טריביאלי . הוא היה מתמטיקאי מצטיין . כתב גם , ( Whitehead , 1898 ) A Tretise on Universal Algebra ויחד עם ברטרנד רסל , תלמידו ,...  אל הספר
ספרית פועלים