ב. ג'ון דיואי ומושג התהליך

ב . ג'ון דיואי ומושג התהליך חשיבה ממשית היא תהליך ... נתונה בשינוי מתמשך כל זמן שאדם חושב . הבעיה האמתית של החינוך האינטלקטואלי היא טרנספורמציה של יכולות טבעיות ליכולות מומחה בדוקות : טרנספורמציה של סקרנות מקרית וניחושים פזורים , פחות או יותר , לגישות של חקר ערני , מוקפד וכולל . ( Dewey , How We Think , 1933 / 197 1 , pp . 72 , 84 ) שני הציטוטים , שנכתבו לראשונה ב 1910 ואז נכתבו מחדש ב , 1933 הם דרך אחת לבטא את הפילוסופיה הקוריקולרית של דיואי . כשקוראים אותם יחד , ניכר בהם מובן של שינוי ושל תנועה לעבר יעד - היות מבוגר , בוגר ואינטליגנטי . אולם אם נתרכז בציטוט הראשון , שבינו לבין השני מפרידים רק 12 עמודי טקסט , ונוסיף את התמקדותו של דיואי בהפרדה קטגורית של התהליך הפסיכולוגי מן התוצר הלוגי , לא נתקשה לשייך את דיואי למסורת ההרקליטית . במסגרת זו קל לראות כי תהליך - דוגמה מושלמת לשינוי - אינו רק נפרד מן התוצר אלא גם נעלה ממנו . מחנכים פרוגרסיבים מרבים לעשות טעות הייררכית זו , ששרידים לה ניכרים במטרה "מה שחשוב זו הדרך . " אף שדיואי יצא נגד חלוקות דיכוטומיות , הוא ביצע חלוקות כאלה לרבות מן ...  אל הספר
ספרית פועלים