ג. אפיסטמולוגיה חדשה

ג . אפיסטמולוגיה חדשה לולא האמנו בסיבתיות , לא היה מדע , ( . Scientific Philosophy , 1951 , p . 42 Reichenbach , The Rise ofi אם ברצוננו להשתמש בשיטותיו של המדע בשדה העניינים האנושיים , עלינו להניח כי התנהגותו של אדם מצייתת לחוקיות והיא קבועה . עלינו לצפות לגלות כי מעשיו של אדם הם תוצאה של תנאים הניתנים לפירוט , ושמרגע שתנאים אלה נתגלו אנו יכולים לחזות - ועד מידה מסוימת אף לקבוע - את פעולותיו , ( Behavior , 1953 , p . 6 Skinner , Science and Human ) כפי שמציין ג'ייקוב ברונובסקי , טבעה של ההינתנות לניבוי המדעית שבא לידי ביטוי בציטוטים אלה - סיבות ותוצאות הקשורות ללא התר עד כדי כך שכל מי ש"רואה תוצאה מחפש את הסיבה לה" Bronowski , 1978 , p . ) - ( 25 נראה כה משכנע , עד ש"אי אפשר לחשוב על שום שיטה אחרת ; " השיטה נהייתה "דרכנו הטבעית להביט בכל בעיה" , ( 1978 , p . 25 ) עיקר העיקרים של המדע המודרניסטי . ניוטון השתמש בעקרון הסיבה-תוצאה לניבוי מסלול התנועה של הכוכב שביט הקרוי על שם ידידו אדמונד האלי , קאנט השתמש בו לפיתוח הפילוסופיה הסינתטית אפריורית שלו , וסקינר והביהביוריסטים השתמשו בו לא רק...  אל הספר
ספרית פועלים