פרק ה המהפכה הקוגניטיבית, ברונר, אפיסטמולוגיה חדשה