ב. איליה פריגוז'ין, ארגון עצמי ומבנים מתפזרים

ב . איליה פריגוז'ין , ארגון עצמי ומבנים מתפזרים לחוק שלפיו אנטרופיה תמיר גוברת , החוק השני של התרמו דינמיקה , שמור לדעתי מעמד על בין חוקי הטבע . אם מישהו מציין בפנינו כי תאוריית היקום החביבה עלינו אינה מתיישבת עם משוואותיו של מקסוול - ובכן , הבעיה היא במשוואותיו של מקסוול . אם היא מופרכת בתצפית - ובכן , עורכי הניסויים האלה באמת מקלקלים מדי פעם . אבל אם התאוריה שלנו מנוגדת לחוק השני של התרמו דינמיקה , אין בידי לטעת תקווה בלבכם ; אין לה לתאוריה אלא לקרוס תחתיה בתחושת השפלה עמוקה ביותר , ( World , 1928 , p . 74 Eddington , The Natureof the Physical ) בשנת , 1865 כשרודולף קלאוזיוס ניסח את החוק השני של התרמו דינמיקה , מערך המחשבה המודרניסטי כבר ניצב על כנו . ההכרזה כי אנטרופיה ( בצורת אנרגיה מפוזרת ) תמיד תעלה גאו "תחתור למרב ( " היא שריד הניבוי של מלתוס כי גודלן של אוכלוסיות בסופו של דבר ובאופן שאין לשנותו , יעלה על שיעור הספקת המזון . שתי ההכרזות מניחות התקדמויות לינאריות , מצבים יציבים ומערכות סגורות . סגירותה של המערכת ניכרת בחוק הראשון של התרמו דינמיקה , שלפיו קיימת ביקום כמות קבועה ש...  אל הספר
ספרית פועלים