תרשים ‭:5‬ דפוס איטרטיבי דו־מחזורי המחולל אזור "מושך" למשוואה ‭.y = 4A. x( 1 -x)‬