תרשים ‭:4‬ הגדלה של אזור כאוס המוצג בתרשימים 2 ו־‭.3‬