תרשים ‭:3‬ מבט רצוף בפונקציה המוצגת בתרשים ‭,2‬ עם דגש על נקודות הפיצול (רישום: אשלי רוברטסון‭,(‬