תרשים ‭:1‬ סדרות זמן מסורתיות (שורה א< ומסלולים במרחב מופע >שורה a הן שתי דרכים להצגת אותם הנתונים ולקבלת תמונה של התנהגות מערכת לטווח ארוך (לקוח מתוך ‭.(Gleick, 1987, p. 50‬