ב. המתודה של דקארט

ב . המתודה של דקארט אלא אף הכרתי חוקים ידועים שהאל קבע אותם בטבע באופן כזה והטביע מהם בנפשותינו מושכלות כאלה , שאם נעמיק למדיי להגות בהם , שוב לא נוכל להטיל ספק בדבר שהם נשמרים בדיוק בכל מה שהווה או מתהווה בעולם ( דקארט , על המתודה , חלק ה , תרגם י' אור , הוצאת מאגנס , תשל"ה , עמ' . ( 49 דברים אלה משקפים את המתודה של דקארט ל"הנהגה נכונה של התבונה בבקשה את האמת" - אמונה בסדר חיצוני , רפלקסיה מנטלית מספקת כדי להיווכח כי סדר זה חייב לבוא לידי ביטוי באורח בר הבנה ותצפית אמפירית מדוקדקת . כל זה אפוף בסוג של אידאליזם נאיבי - ביכולותינו , בנדיבות האל , ביחסים של אחד לאחד בין מה שאנו חושבים על המציאות לבין המציאות עצמה . דבריו של דקארט משקפים גם את עוצם ההיסט בהשקפת העולם אשר ליווה את טענתו של קופרניקוס על יקום שהשמש במרכזו , ואת תיאורו של יקום זה במונחי סדירות וחוקיות על ידי מדענים שבאו אחריו . לואי הארבעה עשר כינה עצמו "מלך השמש" כדי להביע את רוממות שלטונו , אולם גם כדי להכריז על היותו מגלמו של סדר חדש . מושג הטבע עצמו כבר השתנה . בזמנים קדם מודרניים , כאשר הארץ הייתה מרכז היקום , הטבע והפעי...  אל הספר
ספרית פועלים