א. סדר קדם־מודרני

א . סדר קדם מודרני העובדה שסגולת האופי הטובה היא מידה אמצעית , ובאיזה מובן של המילה היא מידה אמצעית , הובהרה אפוא די הצורך ; וכן הובהר שהיא האמצע בין שתי קלקלות , שאחת מהן יש בה משום הפלגה והשנייה משום המעטה ; ואף סיבת היותה כמות שהיא - כלומר יכולתה לקלוע אל מה שאמצעי הוא הן בתחום הרגשות הן בתחום המעשים - הובהרה כדבעי גאריםטו , אתיקה , מהדורת ניקומאכוס , תרגם י"ג ליבס , הוצאת שוקן , , 1985 עמ' . ( 55 דברים אלה , ההפוכים להשקפה המודרניסטית שלפיה "כל המרבה הרי זה משובח , " מייצגים את אידאל הסדר של היוונים הקדמונים - מאוזן , סימטרי , תכליתי - אידאל שחלחל לפרדיגמה הקדם מודרנית של היקום והארץ במרכזו . פרדיגמה זו משלה בכיפה תקופת זמן ארוכה , מן היוונים הקדמונים ועד הרנסנס , כמעט 2 , 000 שנה . בתקופה זו נחשפה הפרדיגמה להשפעות רבות - הלניסטית , רומית , יהודית נוצרית , ערבית , פגאנית , גותית ואף עברה שינויים מסוימים . עם זאת , הפרדיגמה התמידה בקיומה , והדפוסים הדומיננטיים באסטרונומיה , בכללי ההתנהגות הראויה , במתמטיקה , במטפיזיקה , בשירה ובמדע במאות החמש עשרה והשש עשרה , היו יווניים , במיוחד במ...  אל הספר
ספרית פועלים