ג. ארגון הספר

ג . ארגון הספר הגם שקיים בהוראה רכיב של ספונטניות , הוראה יעילה היא תוצאה של גישה מרעית שיטתית . יש לתכנן , לזהות ולהעריך כל אחת מן הפעילויות היום יומיות בכיתה . תהליך זה מבטיח בסופו של דבר את השליטה ביעד הלימוד . ( School District Faculty HandBook , 1986 , Jurci pa , California ) פרשנות מודרניסטית זו של מה שראוי שידריך תכנון תכנית לימודים , בסמיכות לדבריו של טולמין על הסתלקות המודרניזם , מדגימה את אחד מנושאיו העיקריים של הספר שלפנינו . המודרניזם כתנועה אינטלקטואלית חובקת כול האריך ימים מעבר לשימושיותו , ובכל זאת עודנו מהווה כוח , אם לא הכוח , בפרקטיקה של תכנית הלימודים . אנו מצויים בשלב חדש של התפתחות אינטלקטואלית , פוליטית וחברתית . זה הזמן להעמיד בסימן שאלה את ההנחות המודרניסטיות ששיטות ופרקטיקות אלה מבוססות עליהן ולפתח נקודת מבט חדשה שדוחה , מבצעת טרנספורמציה ומשמרת , בו זמנית , את שהיה . לספר שלושה מוקדים . הראשון בהם הוא ההכרה בהיותנו נתונים בשיאו של חילוף פרדיגמות , לא רק במדעי הטבע והחברה אלא גם במדעי הרוח . חילוף פרדיגמה זה אף נראה בחילוף מגה פרדיגמה , כזה הנושא עמו רעיונות חד...  אל הספר
ספרית פועלים