ב. מודרניזם ופוסט־מודרניזם

ב . מודרניזם ופוסט מודרניזם עלינו להסכין עם המחשבה שאיננו חיים עוד בעולם ה"מודרני . " העולם ה"מודרני" הוא כעת נחלת העבר ... [ העולם הפוסט מודרני ] עוד טרם מצא דרך להגדיר את עצמו במונחים של מה שהוא , אלא רק במונחים של מה שחדל להיות זה עתה . במועד הראוי , השינוי ממדע מודרני למדע פוסט מודרני ילווה מן הסתם בשינוי מקביל גם בפילוסופיה ובתאולוגיה . ( Toulmin , Return to cosmology , 1982 , p . 254 ) בדבריו אלה נוגע סטיבן טולמין בשתי נקודות חשובות ביותר להשקפתו - ולהשקפתי - על המצב הפוסט מודרני . האחת היא שלא ניתן להציע הגדרה כוללת אחת לפוסט מודרניזם : התנועה עדיין חדשה מכדי להגדיר את עצמה , וכן היא מגוונת ודיכוטומית כך שאי אפשר לייצגה באמצעות ענף יחיד . מחשבה פוסט מודרנית מפעפעת ומתפשטת באמנות , במדעי הרוח , בספרות , בניהול , במתמטיקה , בפילוסופיה , במדעים , במדעי החברה ובתאולוגיה . המונח אף נעשה מילה אפנתית בתרבות הפופולרית ומתפשט בחברה שלנו - לרוב בדרכים סותרות . נקודה שנייה שבה נוגע טולמין היא שהמדע הוא הדיסציפלינה המרכזית שסביבה תתפתח בסופו של דבר הפרדיגמה הפוסט מודרנית . באומרו כן מניח טו...  אל הספר
ספרית פועלים