השקפה פוסט-מודרנית על חינוך מבט חדש על תכנית הלימודים

ו ו י ל י א ם ך ו ל ויליאם א' דול השקפה פוסט מודרנית על חינוך : מבט חדש על תכנית הלימודים ספרים שראו אור בסדרה מחשבות על חינוך ניל פוסטמן , קץ החינוך : הגדרה מחודשת למטרות בית הספר ויליאם א' דול , השקפה פוסט מודרנית על חינוך : מבט חדש על תכנית הלימודים ספרים שיראו אור בסדרה מחשבות על חינוך ניל פוסטמן , בידור עד מוות : שיח ציבורי בעידן עסקי השעשועים צבי לם , חינוך ואידאולוגיה : מאמרים ושיחות ג'רום ברונר , תרבות החינוך : מאמרים על חינוך בהקשר איימי גוטמן , חינוך דמוקרטי ויליאם א' דול השקפה פוסט מודרנית על חינוך מבט חדש על תכנית הלימודים תרגם מאנגלית : אמיר צוקרמן ספרית פועלים הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר  אל הספר
ספרית פועלים