פילוסופיית ההיסטוריה ופילוסופיית התרבות כמדעי־יסוד לפדגוגיה

פילוסופיית ההיסטוריה ופילוסופיית התרבות כמדעי יסוד לפדגוגיה . j הנסיונות למצוא בסיס מוצק לפדגוגיה כמדע עסקו ועוסקים , במיוחד , בשאלת מקומה השיטתי במסכת המדעים . זמן רב הסתפקו בציון תפקידן של שתיים לגבי הפדגוגיה — הלא הן תורת המידות כמציבה את מטרות החינוך , ותורת הנפש כמכרעת בבחירת האמצעים הנאותים והיעילים . ואולם , מצד אחד בא חקר האידיאולוגיות , שהטיל ספק בקיומם של ערכים עצמאיים ומוחלטים , בלתי תלויים במצבי החברה המשתנים , ומצד שני באה הפסיכולוגיה המודרנית , שבאחרים מזרמיה המשפיעים ביותר הפכה להיות לפסיכולוגיה בלא פסיכי , והללו עירערו את היסוד המוצק לתפקיד הנ"ל של תורת המוסר ותורת הנפש . לאחר שאלה לא הניחו כל שיור של קיימא בתוך תחומי הפדגוגיה , לא יכלו עוד לבסס ביציבות את המדע הזה שביקש להסתמך עליהן . אמנם ניסו להמיר את האתיקה בסוציולוגיה כמציבה מטרות ( שונות ומתחלפות ) לחינוך , ולהשאיר את הפסיכולוגיה , כתפיסותיה החדשות , בתפקידה לברור לו לחינוך אמצעים ( שונים ומתחלפים !( אך עצם המרה זו ושינוי תפיסה זה אף הם צריכים בדיקה קפדנית . . 2 תורת המוסר הקדם סוציולוגית , שהניחה את קיומם של ערכ...  אל הספר
ספרית פועלים