האלמוניות של המחקר המודרני

האלמוניות של המחקר המודרני בראש ובראשונה , מן הראוי שנתבונן באותו שינוי מיבנה נודע המתחולל כיום במיםפר גדל והולד של אוניוורסיטות במדינות רבות : מוסדות ששירתו בעבר אליטה אינטלקטואלית או רוחנית מצומצמת באופן יחסי , שחבריה היו בעלי רקע דומה ונסיונות משותפים , נהפכים במהירות למעין קונפדראציות רופפות של בתי ספר מקצועיים העומדים כמעט לחלוטין ברשות עצמם . בד בבד עם תמורה זו , גדל גם מיספרם של הסטודנטים לא רק באופן מוחלט אלא אף יחסית לאוכלוסייה הכללית , והוצאות ההוראה ובעיקר הוצאות המחקר על כל תלמיד נמצאות גם הן בעלייה מתמדת . מציאות משולבת זו של סטודנטים רבים יותר ומעוטי אמצעים משהיו בעבר ושל הוצאות עולות , טומנת בחובה תלות גוברת במענקים ובמילגות . סכומי כסף גדולים מתקבלים מגופים בינלאומיים , מן הממשלה , מקרנות פרטיות למחצה או מתורמים פרטיים . התלות במקורות אלה , להוציא אולי את המקור האחרון , עשויה להגביר את השפעתם של מוסדות לא אקדמיים , ובעיקר של מוסדות פוליטיים ואידיאולוגיים , ולהחליש את השפעתה הסגולית של הקהילה האקדמית גופה . התוצאות המתחייבות מתהליכים אלה לגורל החופש האקדמי הולכות ומתבה...  אל הספר
ספרית פועלים