החופש האקדמי והחופש הכללי

מעין זו היא הכרח טראגי במשטרים טוטאליטאריים , אולם בדמוקראטיה אינה אלא בחינת מותרות מעוררות גיחוך . החופש האקדמי והחופש הכללי אחד מתפקידיה העיקריים של האוניוורסיטה מתחיל שעה שרעיונותיה ומימצאיה , ואפילו המתודים הנהוגים בה , מגיעים אל החברה בכללותה . אותו תפקיד אינו יכול להתבצע אלא בחברה חופשית באופן יחסי , ובחברה כזו הוא חייב להתבצע . בנקודה זו , מתלכד החופש האקדמי עם החופש הכללי . עם זאת יש לציין , כי קני המידה להערכת החופש האקדמי והחופש בכללו משתנים במהלך ההתפתחות ההיסטורית , אולם לעתים תכופות אין הם משתנים בקצב אחיד . באירופה של המאה הי"ח ותהילת המאה הי"ט גבר חופש דתי , או אף חופש מדת , בחיים הרגילים במידה רבה יותר מאשר בחיים האקדמיים . סבור אני , שקביעה זו כוחה יפה גם לגבי ארצות הברית . אנו רשאים להזכיר , בהקשר זה , את הכנסייה שליד האוניוורסיטות ואת הלחץ החברתי שהופעל על פרופסורים וסטודנטים כאחד להשתתף בטקסי התפילה , לפחות פעמים אחדות בשנה . כאן אחד המניעים להתנגשויות ולמאבקים הדראמאטיים בין האוניוורסיטות לבין מורים דגולים , לא רק תיאולוגים כגון 1 c וטה ( De Wctte ) בברלין , אלא גם...  אל הספר
ספרית פועלים