על החופש האקדמי

על החופש האקדמי לפני מאתיים שנה ומעלה ( ב 7 בפברואר ( 1766 ענה עמנואל קאנט למשה מנדלסון על בקשתו לסייע בידי הסטודנט היהודי ליאון , שמצבו היה דחוק . קאנט העניק לאותו תלמיד כמה זכויות ואולי אף חסדים , ועם זאת ביקש ממנדלסון להורות לו , לאותו צעיר מתמע ? כל , שידקדק יותר בשמירת המצוות המעשיות , הואיל והוא תלוי בתמיכת הקהילה היהודית בקניגסברג . עליו איפוא לנהוג "כפקודת הפיכחות" . ( die Klugheit gebeut " "Wie es ) באותו יום שלח קאנט למנדלסון את ספרו הקטן "חלומותיו של חוזה 1 רוחות , " שהופיע בראשונה בעילום שם המחבר . אותו חיבור עוסק בעמנואל סווידנבורג , ( 1772—1688 ; Swedenborg ) המקובל הספירי טיסטי השוודי המפורסם . בספר זה דן קאנט לראשונה בבעיית חופש ההוראה , כלומר מידת השימוש הפומבי כאמיתית שהוכרו על ידי הפרט . קאנט מודה שיש להיזהר מהפצתה הבלתי שקולה של האמת , פן תפגום בבריאות הפיזית או הרוחנית של שומעיה מקבליה , שלא הוכנו לכד מראש . תגובתו של מנדלםון על הספר היתד . בה הסתייגות ניכרת , הן מן הטון הקל שנקט קאנט והן מדברים שבתוכן . על כד השיב קאנט , במכתבו מ 8 באפריל , 1766 במשפט מאלף ,...  אל הספר
ספרית פועלים