טוטאליות ואנטי־טוטאליטאריזם כקווי־אופי של יהדות המסורת

טוטאליות ואנטי טוטאליטאריזם כקווי אופי של יהדות המסורת טוטאליות היא מערכת ערכים וסדר חיים הנוהג על פיה , והם אופפים את כל תחומי החיים הגדולים וטובעים עליהם חותמם . טוטאליטאריזם , פירושו מערכת שלטון הדוגלת באידיאולוגיות מסוימות , מבטיחה את ההסכמה עליהן ועל כל אפני ההתנהגות הכרוכים בזאת , והיא מדכאת ועונשת כל אופוזיציה . הגדרות אלה שאני מציע — ליקוין בכך שטמונות בהן הערכות . כאשר מעמידים אנו זה לעומת זה : טוטאליות כמערכת ערכים וטוטא ליטאריזם כמערכת שלטון , כנוסח שמו של 9 ר . קנו זה , משתמע מכך שבעל הגדרה זו נכון לתאר את הטוטאליות של חוקת היהדות , של ה'הלכה , ' לנמקה אף להיות לה כ'מליץ יושר , ' ועם זאת הוא טוען שבאותה ' הלכה' יהודית טוטאלית טמונים קווי יסוד אנטי טוטאליטאריים . תזה זו , הנשמעת פאראדויקסלית מעט , צריכה ראיה . ועד שלא אצא להביא ראיה , מבקש אני עוד להוסיף כי המושגים ' ערך' ו'שררה' אינם תרתי דסתרי מכל וכל , אינם בבחינת הפכים זה לזה . גם ערכים מבקשים להם כוח ועו ז . מורי ורבי בובר היה מדבר על ה'עיצמה' כדי לתחום את כוח הפעולה הלגיטימי של ערך כאמיתו כנגד השררה המדינית והממלכתית ...  אל הספר
ספרית פועלים