חינוך ותעמולה

חינוך ותעמולה . 1 תעמולה , אינדוקטרינאציה וחינוך . — המונח propaganda ( שתרגומו העברי — תעמולה ) נקבע על ידי הכנסייה הקאתולית בשנת 1622 לרגל יסודו של מוסד , שתפקידו היה להשגיח על הפצתה של האמונה הקאתולית . propagarc ברומית פירושה "ריבוי זרעים , " ומשמעותה של "פרופאגאנדה" הפצה מאורגנת של רעיונות בין אנשים , בעיקר בין מבוגרים , שאינם גורסים אותם ולא יגיעו אליהם מעצמם . כמה צדדים שווים לתעמולה ולאינדוקטרינאציה , אבל גם כמה הבדלים ביניהן . הצד השווה שבהן עיקרו : שתיהן משתדלות לעצב השק פות ועמדות בטוחות , שלא יחול עליהן ערעור , משנעשו כעין נכסי צאן ברזל של בעליהן . ואילו עיקר ההבדל הוא בכך , שהאינדוקטרינאציה פעולתה בתחילת תהליך ההשפעה על יחיד וציבור , ומשהחמיצה את מועדה , סיכויי הצלחתה מתמעטים ; ואילו התעמולה אפשרית בכל גיל כמעט . ועוד זאת : האינדוקטרינאציה עוסקת דרך כלל במערכת שלימה של אידיאות המצטרפות לדוקטרינה עיונית , בעוד התעמולה שואפת לרוב להבליט מחשבה אחת , שמוליכה במישרים למסקנה מעשית . חינוך ותעמולה נחשבים ברגיל כניגודים סותרים זה את זה . לכך מתלווה דרך כלל משפט הערכה הקובע כי ה...  אל הספר
ספרית פועלים