חינוך ואינדוקטרינאציה

חינויר ואינדוקטרינאציה . 1 בסימן משבר הדוקטרינות . - כשמתייחס המונח "אינ דוקטרינאציה" לגיל שלפני הבגרות , הריהו מציין את החדרתן של דוקטרינות , כלומר של מושפלות ומפורסמות , שכאילו אינם צריכים ראיה , למוחותיהם הרופסים של ילדים וללבותיהם הרגישים של צעירים , שייעשו הנחות יסוד ראשוניות בכל מבנהו האישיותי והיכלי של האדם כל ימי חייו . אין חינוך בלא מידה מסוימת של בסיס אקסיומאטי מעין זה , באשר אין חינוך שהוא כולו "מלכתחילה , " אלא תמיד הוא גם בחינת "בדיעבד . " כשם שאין הילד נשאל , אם ברצונו להיוולד ולאילו הורים , כך גם כופים עליו את ארץ לידתו , לרבות לשונה , מסורתה וחווייתה . ביסודות הללו כבר טמונות עובדות משפיעות , כגון רשמי טבע , מטבעות לשון , זכרי עבר ומנהגי הווה . הנחות יסוד אלו נעשות לדוקטרינות , משגעלים אותן אל התודעה ומישווים להן צורה של נוסחאות מפורשות . מנהיגי הציבור והחינוך , המסתייעים בדוקטרינות אלו , רגישים מאוד לכל ספק שמטילים בהן . אבל עצם הניסוח של יסודות הישות בצורת דוקטרינות כבר מנבא את בואה של תקופת משבר . בתקופות בוטחות בעצמן אין היסודות הללו מגיעים , ברגיל , לידי ניסוח מ...  אל הספר
ספרית פועלים