1. אידיאלים כנגד מטרות

פעולה כנה . אבל הבסיס להשקפתם שונה ן ש 1 ני זה הוא שמכריע בהנחת היסודות למטרות החינוך החילוני או הדתי . . 1 אידיאלים כנגדמטרות יש חינוכאים הדוחים את השאיפה להגשמת אידיאלים חינוכיים ; ואלו טענותיהם ו ( 1 ) כל אידיאל הוא שמרני מבחינה סוציאלית , מדינית ותרבותית , לפי שהוא לקוח בהכרח מן העבר ; ( 2 ) הוא בחינת סמכות מחנכת יתירה , באשר הוא כופה על הצעיר דפוס כללי , שאינו הולם את אפשרויותיו הרבגוניות והנעלמות ; ( 3 ) הוא מזיק מבחינה פסיכולוגית , באשר הוא מרבה הרגשות אשמה בנפשו של הנאבק להשיג מה שאינו ניתן להשגה . דחייתם המוחלטת של אידיאלים חינוכיים אף בשלב ההתפתחות השלישי נובעת משלילת תוקפן העל זמני והעל אישי של אידיאות . יש כאן איפוא שוב הכרעה אישית , שאינה ניתנת להוכחה או להכחשה . שוללי האידיאלים שייכים , דרך כלל , לאסכולות האנארכיסטיות , הפאידוצנטךתת והפרוגרסיוויות הקיצוניות בחינוך . אולם , לדעת מתנגדיהם , מסתבכים השוללים בסתירות פנימיות קשות ביותר , שהרי גם הם אינם מניחים לחניכיהם לצמוח כעשבי בר , אלא כצמחי תרבות המטופחים על ידי גנן  אל הספר
ספרית פועלים