3. התהוותם של אידיאלים חינוכיים

אלו עלולות להפוך את האידיאות החיוניות ביותר ל"מושגים נטולי חיים" 12 ( וייטהד , ( עם כל הסכנות הכרוכות בכך . . 3 התהוותם של אידיאלים חינוכיים בתרבות של זמננו , שהיא עדיין טבועה בחותם המציאות המשפחתית ונתונה להשפעתה המכרעת בשנות העיצוב הראשונות , נוצרים אידיאלים , בדרך כלל , בשלושה שלבי התפתחות . ( א ) הפנמת ? של דמויות האב והאם ; ( ב ) בחירתן של דמויות אידיאליות , הרחוקות אם ריחוק מקום ( כגון ו מנהיגים פוליטיים , אמנים , שחקנים וכיו"ב בקרב גיבורי ההווה ) אם ריחוק זמן ( גיבורים היסטוריים לסוגיהם ) : ( ג ) דה ? רסונאליזציה ( נטילת האופי האישי ) של האידיאל והעתקתו לתחום האידיאות , שהנוש אים האישיים ( הפרסונאליים ) ביקשו להגשימן או לסמלן , אבל ללא הצלחה מלאה . השלב הראשון , המשפחתי , קשור דרן כלל בימי הילדות , השני — בגיל ההתבגרות , השלישי ( ולא כל אדם מגיע אליו ) — בגיל הבגרות . המחנך לאורם של אידיאלים ושל אידיאות חינוכיים יתן דעתו לקיומם של שלושת השלבים הללו , ולא יקדים את השני לראשון או את השלישי לשני .  אל הספר
ספרית פועלים