א. אידיאלים חינוכיים

א . אידיאלים חינוכיים אם כי שאלת האידיאלים החינוכיים קרובה לשאלת מטרות החינוך , יש להבחין בין שני אלו . מי שמודה כי נחוצים אידיאלים חינוכיים , גורס ממילא גם מטרות בחינוך ; אבל לא כל הגורס מטרות גורס ממילא גם אידיאלים . בדיון על האידיאלים החינוכיים מן הראוי להבחין בין שלושה מוגהים : אידיאה , אידיאל , אידיאולוגיה . מוחשית . ואפילו יושג בזמן מן הזמנים ( דבר שאינו אפשרי , ( לא תהא בהתגשמותו משום דמות מושלמת של היופי . אותו יופי יהיה "נכון" או " תקין" בלבד , אבל לא "שלם , " מאחר שיהא הסר את היסוד האופייני והסגולי . גם הנסיון מלמד כי פנים תקינים לגמרי הם , בדרך כלל , חסרי הבעה מיוחדת , מפני שיש בהם משום הבינוניות הנאה והשיעמום הרוגע . מסתבר שהאידיאה הנורמאלית אינה עשויה להתקרב אל אותו אידיאל שלם , שקאנט איתר אותו בתחומו של האדם . יתר על כן , אידיאה זו חסרה את ממד ההחלטיות , מפני שהדרכים לקראת התגשמותה שונות בארצות שונות זו מזו ובמציאות של גזעים וציבורים לסוגיהם . יש איפוא לבקש דרך אחרת אל אידיאל האדם . ( 2 ) אידיאל התבונה המעשית . קאנט גוזר דרך שנייה זו מן "האידיאות הטהורות של התבונה , " אבל...  אל הספר
ספרית פועלים