משמעותו הכפולה של המושג "פרימיטיוויות"

משמעותו הכפולה של המושג "פרימיטיוויות" המדריך : "מה אתם רוצים ללמוד די התימני : "את הכל . " זכות נתגלגלה לידי ק' פרנקנשטיין , בחייבו שוב את המחנכים ואת המורים לחזור ולהתייצב בניני הבעיות העקרוניות הכרוכות בתפקידיהם היום יומיים ובספקו לנו חומר רב וחשוב למחשבה בדבר העמדה הנכונה שיש לנקוט ביחס לעולים החדשים . אך מכיוון שנתונה לנו הרשות להעיר ולהשיג , נשתמש בה כפי יכולתנו לגבי מקצת מדבריו ( בהמשך לשיחה קודמת עימו . ( X הקורא במאמרו של ק' פרנקנשטיין ' לא ימצא בו את המושג "פרימי טיוויות , " ולכאורה חסר זה ליתיר ךכ ! יא . כלום אין כוונתו של המחבר להוציא בכך מלב בני היישוב ה"קולט" והמדריך , המארגן והמיישב , את הרגשת העליונות ואת נטיית ההשתלטות כלפי עולי תימן , עיראק , צפון אפריקה וכיו"ב ? ההבחנה הדקה והמדקדקת הזאת , בין התפיסה הקבוצתית ( הדתית , החברתית , הלאומית ) לבין התפיסה האנתר 1 פ 1 צנטרית הפרטית — כלום לא באה להרגיל את ה"מטפלים" בעולים שיתייחסו ביראת כבוד אל הנתונים לטיפולם 1 וכלום אין המאמר כולו מוליד ומגיע למסקנה , המפתיעה במקצת להלכה אך רצויה מאוד למעשה , שדווקא העמדה האנתר 1 פ 1...  אל הספר
ספרית פועלים