הזכות לחנך החובה לחנך

עקיבא ארנסט סימון מסות הוצאת ספרית פועלים האוניברסיטה העברית - בית הספר לחינוך בשיתוף עם בית המדרש לרבנים דאמריקה עקיבא ארנסט סימון # הזכות לחנך ! החובה לחנך עקיבא ארנסט סימון הזכות לחנך / החובה לחנך מסות חינוך לשלום בעתות מלחמה משמעותו הכפולה של המושג "פרימיטיוויות" על בעית העילית אידיאלים ומטרות בחינוך על השפעה חינוכית חינוך בעולם של תמורות  אל הספר
ספרית פועלים