מילון מונחים

מילון מונחים אגוצנטריות באופן כללי , הנטייה להיות מרוכז בענייני עצמו ; לפי פיאז'ה , אי-יכולתו של הילד להבין את נקודת-הראות של הזולת . אוטונומיה באופן כללי , אי-תלות ; חירותו של היחיד להכוונה עצמית ולבחירה . אוט' תיפקודית ( א 1 לפ 1 רט : ( הנטייה הפועלת במערכת מניעים להיות בלתי-תלויה במקורותיה הראשוניים ( היצריים . ( השווה הטרונומיה . א 1 פרנטי מאפיין את פעילות האורגניזם על הסביבה לשם השגת תוצאות רצויות . ר' התניה אופרנטית . אי פרציה לפי פיאז'ה , פעילות מופנמת והפיכה ( בניגוד לפעולות פיזיות של הגוף . ( ר' הפיכות . אידי 1 גךפי מתייחס למקרים אינידבידואליים או לבעיות היחיד לעומת הקבוצה . השווה נ 1 מ 1 תיטי . אידיוסינקראזיס תכונה או התנהגות המאפיינת יחיד ומבדילה אותו מזולתו ; אורח ייחודי של התנהגות , מחשבה , דיבור . אימפלילןציה השתמעות אינדוקטרינציה הנסיון להחדיר דעות או אמונות באורח המונע בירור רציונלי וחשיבה עצמית . אינדטרמיניזם תיאוריה פילוסופית הטוענת ליכולתו של האדם לפעול לפי בחירתו החופשית , ללא תלות בסיבות חיצוניות = ) רצון חופשי . ( השווה דטרמיניזם . אינטראקציה השפעה הדדית בין מערכו...  אל הספר
ספרית פועלים