ביבליוגרפיה

נסיון חינוכי בתחומים אלה . אולם , לפי מיטב הכרתנו , לא אלה הן הבעיות החייבות להטריד אותנו . לא יתכן כלל חינוך שאיננו חינוך לערכים חברתיים ולערכי-מוסר , כל שכן בארצנו בעידן הנוכחי של מבוכה והתערערות נורמות חברתיות מוסכמות . החינוך למוסר ולערכים הוא הכרחי להפתחותו הבריאה של הפרט , ודאי שהוא הכרחי לקיומה התקין של החברה . השאלות הקשות של החינוך למוסר הן שאלות של דרכי-חינוך יעילות , שיש בהן כדי להקנות ערכי מוסר תוך פגיעה מיזערית בהתפתחותו האוטונומית של הילד . אין אנו משלים את עצמנו , כי הדוגמאות המודרניות לחינוך למוסר שאותן תיארנו לעיל - ואין הן היחידות ז הן תשובה מניחה את הדעת לשאלת החינוך לערכים הלכה למעשה . יהיה צורך בנסיונות שיטתיים ומבוקרים רבים , ולאורך ימים , עד שניתן יהיה - אולי - להסיק מסקנות חינוכיות , שיהיה בהן כדי לשרת מורים בעבודתם . אין זו דרך קלה , ודאי לא בטוחה , אך יש יסוד לתקווה כי היא אפשרית . ביבליוגרפיה אדר , ל / עקרונות לתכנון לימודי החברה . האוניברסיטה העברית , . 1973 אדר , ל , ' יסודות פסיכולוגיים של החינוך לערכים , גומא . 1976 אדר , ל , ' ואדלר , ח , ' החינוך לערכים...  אל הספר
ספרית פועלים