ביקורת מתודולוגית

ביקורת מתודולוגית סוג שני של ביקורת הוא מתודולוגי והוא מתייחס למהימנותם של המימצאים האמפיריים במחקריו של קולברג וחבריו . השיטה "הקלינית" של קולברג לקביעת הרמה המוסרית של כל ילד יש לה ודאי יתרונות רבים , אולם חסרונה הוא בקושי להגיע לתוצאות אובייקטיביות , שאינן תלויות במיומנותו ובפירושו של החוקר , ולבצע שנית אותם מיבחנים על-ידי חוקרים אחרים . אין להשתומם אפוא , שלא כל המחקרים מגיעים לאותן התוצאות , בעיקר לא מחקרים שנעשו על-ידי חוקרים אחרים מאשר חוגו של קולברג . יש המפקפקים אפוא בתקפותם המדעית החד-משמעית של מימצאיו העיקריים של קולברג : האוניברסליות של השלבים המוסריים , הרצף הבלתימשתנה שלהם , וכר . יש הטוענים נגד הטייה ( bias ) תרבותית ואתנוצנטרית בדילמות המוסריות , וממילא מתעורר ספק לגבי תקפותן האוניברסלית . ויש המפקפקים בערכן של תשובות ילדים , השרויים בשלב האופרציות הקונקרטיות , על דילמות מוסריות מופשטות . טענה אחרת היא , שהתוכנית מעמידה תביעות בלתי-ריאליסטיות למורים רגילים , ולא רק מבחינת המיומנות לנהל שיחות מוסריות . בכל כיתה מצויים ילדים ברמות מוסריות שונות . כיצד ניתן לכוון במצב זה ד...  אל הספר
ספרית פועלים