ההשתמעויות החינוכיות מתורת קולברג

( ב ) נסיון לבנות אורח-חשיבה חדש ; ( ג ) הבנה אינטואיטיבית עדיין של האורח החדש , ומכאן התהוות מתח בין הישן והחדש המתבטא בקונפליקט ובאי-יציבות ; ( ד ) נסיון עקבי להכפיף ( Subordinate ) את אורח-החשיבה הקודם לחדש , המוביל בסופו של דבר לאינטגרציה בין החשיבה הקודמת לבין זו המתקדמת יותר . ההשתמעויות החינוכיות מתורת קולברג הרעיון המרכזי , שעליו מתבסס קולברג בנסותו להסיק מסקנות חינוכיות מעשיות ממימצאיו על שלבי ההתפתחות המוסרית , הוא הרעיון שביטא אותו בזמנו דיואי , וקולברג מצטט אותו מתוך הסכמה מלאה : מחנכים חייבים בראש-וראשונה לדעת מהו שלב התפתחותו של הילד ולכבד את המיגבלות הנובעות ממנו . אין כל ערך לנימוקים , שהם ברמה גבוהה בהרבה מזו של הילדים . זוהי הטפת מוסר ללא כל תועלת חינוכית . אם ילה דרך משל , שרוי בשלב הראשון בהתפתחותו המוסרית ( פחד מפני עונש , ( והסברת המורה תתבסס על כיבוד עקרונות או כבוד עצמי — אין הוא מסוגל להבין סוג זה של נימוקים . שנית , על המחנכים ליצור הזדמנויות מגרות "לחשיבה פעילה ולארגון פעיל של הנסיון . מטרת החינוך המוסרי היא להמריץ את ההתפתחות ' הטבעית' של השיפוט והכושר המוסר...  אל הספר
ספרית פועלים