תורת קולברג בחינוך למוסר

תורת קולברג בחינוך למוסר בשנים האחרונות נוסתה בארצות רבות ( כולל ישראל ) התוכנית ההתפתחותית-קוגניטיבית לחינוך למוסר מיסודו של קולברג . למרות החומר האמפירי הרב ושפע הפרסומים , שהצטברו במשך קרוב לעשרים שנה בשיטה זו , עדיין משמשת התוכנית לצורכי מחקר וניסויים . ומוקדם אפוא לראות בה תוכנית חינוכית מעשית העשויה לשרת מורים בעבודתם היומיומית . בעיות רבות טעונות עדיין פתרון עד אז . אף-על-פי-כן נראית התוכנית הזאת , במידה שאפשר לשפוט לפי תוצאות המחקרים הרבים שבוצעו במקומות שונים בעולם , כבעלת סיכויים טובים לתרום תרומה ממשית לחינוך מוסרי ראציונלי הנזהר מאינדוקטרינציה . והיא ראויה שתידון בהרחבה . קולברג הוא בראש-וראשונה תלמידו של פיאז'ה , הן מבחינת גישתו העקרונית הקוגניטיבית-התפתחותית , והן במתודולוגיה היסודית שלו , המבוססת על שיחות בשאלות מוסר . במרוצת השנים וכתוצאה מעבודה אמפירית עניפה הוא זזרחיב ושיכלל את משנתו של פיאז'ה בדבר התפתחות השיפוט המוסרי , ואף הכניס בה תיקונים חשובים . פיאז'ה הציג בפני הילדים , בין היתר , זוגות של אירועים קצרים , שבהם בוצעו עבירות מוסריות שונות ( בדרך-כלל גניבות או שקר...  אל הספר
ספרית פועלים