התוכנית האנגלית לחינוך מוסרי Lifeline

התוכנית האנגלית לחינוך מוסרי Lifeline הנחה מקובלת היא , שחינוך מוסרי הוא עניינם של פילוסופים . פילוסופים ואנשי-עיון היו ודאי מעדיפים , לו נהגנו באורח דדוקטיבי , מהתיאוריה אל אמצעים וטכניקות , ולא שנבנה את התיאוריה שלנו על מחקר אמפירי של מה שנערים ונערות רואים כטוב או רע ... באורח טיפוסי אנגלי מצהירים מחברי התוכנית בקטע זה על גישתם הבסיסית האמפירית : כנקודת-מוצא לכל תוכנית של חינוך מוסרי מן-הדין שישמשו הצרכים האקטואליים האמיתיים של הנוער , ולא מה שטוב ויאה להם לדעתם של מבוגרים . ואמנם בשלבים הראשונים של התוכנית ( החל מ ( 1967- היו שלושה סקרים מקיפים , שנועדו לגלות את הצרכים , האינטרסים והעמדות האותנטיים של הנוער האנגלי המודרני . הסקר הראשון הקיף 800 נערים ונערות בגיל בין 13 ל18- מכל סוגי בתי-הספר העל-יסודיים באנגליה , ובדק בעיקר את יחסיהם עם מבוגרים . הצעירים נתבקשו ( באופן אנונימי ) לתאר מקרה אחד של יחס חיובי מצד מבוגר ומקרה אחד של יחס שלילי . כתוצאה מניתוח וארגון המימצאים נתקבלו כמה קטיגוריות עיקריות של התנהגות חיובית של מבוגרים ; 1 . מצבים שבהם איפשר המבוגר מידה סבירה של חופש , של אפ...  אל הספר
ספרית פועלים