הבהרת-ערכים כחינוך למוסר

ב . התוכנית האנגלית ; Lifeline ג . משנתו של קולברג . הבהרת-ערכים כחינוך למוסר בזמן האחרון מקובלת על אנשי-חינוך רבים בארצות-הברית שיטה לחינוך מוסרי הקרויה הבהרת ערכים , ( Values Clarification ) מושג שטבע לי ראתם בסוף שנות החמישים . מתוך עיון בחיבורים ובמחקרים על שיטה זו ( ל' ראתס , ס' סיימון וה' קירשנבאום ) ניתן לסכם את הרעיונות היסודיים של השיטה כדלהלן : ( 1 ) כערכים מוגדרים אותם אלמנטים בחיי האדם ( בעיקר אמונות , דעות , אינטרסים , יעדים , גישות ) שהיחיד בוחר בהם מרצונו החופשי מבין חלופות שונות , מצהיר עליהם ברבים ומתמיד בהתנהגותו לפיהם . תהליך בחירת הערך הוא החשוב , לפי אבות השיטה , ולא הערך הנבחר . ועל-כן הם מעדיפים את המושג הערכה על-פני ערכים . ( 2 ) ערכים הם יחסיים - לפי הזמן , המקום והנסיבות הקונקרטיות , ובסופו-של-דבר הם עניין אישי לחלוטין . זכותו של כל אדם ושל כל ילד לדבוק בערכיו , לאחר שבחר בהם ללא לחץ מבחוץ . אם אמר ל ך ילד , שהוא מעוניין בדבר זה או אחר מפני שהדבר מוצא חן בעיניו , אינך רשאי לומר לו : "אין אתה צריך להיות מעוניין בדבר זה ואין הוא צריך למצוא חן בעיניך " . הקריטריו...  אל הספר
ספרית פועלים