חינוך למוסר - הלכה למעשה

ברמה מוסרית גבוהה יותר . שתי מסקנות חשובות ניתן להסיק ממחקרים אלה : ( א ) בית-הספר ( לפחות בגיל כיתות-היסוד ) יכול להיות גורם בעל משקל בהתפתחות המוסרית של ילדים ; ( ב ) לחינוך פרוגרסיבי , המבוסס על משמעת עצמית של תלמידים והמטפח שיתוף פעולה בין הילדים , נודעת השפעה מוסרית גדולה יותר מאשר לאינדוקטרינציה מוסרית ישירה . כבר הערנו , כי אין לסמוך על המסר המוסרי אשר מובלע באווירה החינוכית הכללית , גם אם ההשתמעויות שלו הן חיוביות ביותר מבחינת החינוך למוסר . אווירה חינוכית ושיטות הוראה ולמידה אנושיות הן תנאי הכרחי לחינוך מוסרי יעיל , אך אין הן תנאי מספיק . יש הכרח בחינוך מוסרי מתוכנן ושיטתי . יש צורך בתוכנית שתהיה מבוססת על מטרות יותר ברורות , על הידע העיוני שהצטבר בתחום זה ועל התאמה לכל שלב התפתחותי , חשוב שיהא בה כדי לחזק ולבסס את הערכים המוסריים הכלולים אימננטית בשיטת-חינוך הומניסטית . אין המורה יכול להיות נויטרלי בענייני מוסר וערכים ואין הוא צריך להיות נויטרלי . אין הוא יכול ואין הוא צריך להימנע מלבטא את דעתו - בזמן המתאים ובנסיבות מתאימות . אך מוטב שהוא יימנע מלכפות על חניכיו את דעתו . תפק...  אל הספר
ספרית פועלים